DEPORT KARARI VE İPTALİ

Deport  süreci, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun(YUKK) 52 – 60 maddeleri arasında düzenlenmiştir. YUKK’nun 54. maddesinde düzenlenen sebepleri ihlal edenler hakkında uygulanır. Deport  Kararı Kimler Hakkında Alınır? Kanunun 54. maddesinde yer alan durumlardan birinin oluşması halinde, YUKK’nun 55. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla,
Read More