..::: ⬛ ARSA PAYI DÜZELTİLMESİ DAVASI

Kat mülkiyetinin ve kat irtifakının niteliği: 634 sy.K. Madde 3 – Kat mülkiyeti, arsa payı ve ana gayrimenkuldeki ortak yerlerle bağlantılı özel bir mülkiyettir.  (Değişik ikinci fıkra: 14/11/2007-5711/1 md.) Kat mülkiyeti ve kat irtifakı, bu mülkiyete konu olan ana gayrimenkulün bağımsız bölümlerinden her birinin
Read More