..::: ⬛ TAŞKIN İNŞAAT DAVASI

T.M.K.725. madde: “Bir yapının başkasına ait araziye taşırılan kısmı, eğer yapıyı yapan malik, taşırılan arazi üzerinde bir irtifak hakkına sahip bulunuyorsa, ona ait taşınmazın bütünleyici parçası olur. Böyle bir irtifak hakkı yoksa, zarar gören malik taşmayı öğrendiği tarihten başlayarak onbeş gün içinde
Read More

..::: ⬛ İNŞAATÇI ALACAĞI İPOTEK TESCİLİ

İnşaat sektörü ülkemizde halen en fazla istihdam sağlanan sektörlerdendir. Bu sektörde iş yapan müteahhit, kalfa, işçi, taşeron alacaklarını garanti altına almak için ilgili taşınmaz üzerinde ipotek tescili yaptırmak ve alacağı ödenmediği takdirde ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla icra takibi yaparak alacağını elde etmek
Read More

..::: ⬛ MİRAS ORTAKLIĞININ GİDERİLMESİ (İZALE-İ ŞUYU)

Miras ortaklığı paylı mülkiyet türlerinden elbirliği ile mülkiyet içinde yer almaktadır ki, söz konusu ortaklık, mirasçılar arasında miras bırakanın ölümü olayının gerçekleşmesiyle birlikte, kendiliğinden doğmaktadır. Miras bırakanın ölümü ile birlikte mal varlığı mirasçılara geçmektedir. Miras ortaklığının özelliği; ortaklıkta bölünmüş paylar bulunmamakla birlikte, ortakların eşya
Read More

..::: ⬛ KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ

Arsa sahibi ya da eskiyen bir binanın daire sahipleri ile inşaat şirketi veya müteahhit arasında arsa sahibinin belirli oranda taşınmaz hissesini ve yapılacak binadaki bağımsız bölümleri devretmeyi taahhüt ettiği, buna karşın müteahhidin masrafları ve malzemeyi kendisi karşılayarak başkasının arsası üzerinde bina yapmayı
Read More