..::: ⬛ İLETİŞİM / ULAŞIM

TR Adres      : Demirciler Sitesi 8.Cadde No.75 Galaksi İş Merkezi Kat.3 D.158 Kolhis Hukuk Bürosu ZEYTİNBURNU-İST USA Adres   :  339 Whalley Ave, Triple AAA Pizza , New Haven, CONNECTICUT 06511 Tel Cep-2: +90 533 9664898 (Furkan KAHVECİ) Amerika Tel ve WhatsApp  : +1 203 8183833 (Av.
Read More

..::: ⬛ NAFAKAYI ÖDEMEME SUÇU (İ.İ.K. m.344)

NAFAKAYA İLİŞKİN KARARLARA UYMAYANLARIN CEZASI İİK m.344: ”(Değişik madde: 18/02/1965 – 538/136 md.;Değişik madde: 31/05/2005-5358 S.K./15.mad) Nafakaya ilişkin kararların gereğini yerine getirmeyen borçlunun, alacaklının şikâyeti üzerine, üç aya kadar tazyik hapsine karar verilir. Hapsin tatbikine başlandıktan sonra kararın gereği yerine getirilirse, borçlu
Read More

..::: ⬛ EVLİLİK SÖZLEŞMESİ

Evlilik sözleşmesi, evlilik protokolü, mal ayrılığı sözleşmesi olarak da adlandırılabilir.Medeni kanuna göre eşler aralarında sözleşme ile bir mal rejimi belirlememişse edinilmiş mallara katılma rejimini kabul ettikleri varsayılır. Edinilmiş mallara katılma rejiminde eşler evlilik birliği içinde edindikleri tüm malları eşit olarak bölüşürler.Eşler edinilmiş
Read More

..::: ⬛ KİRA BEDELİNİN TESPİTİ DAVASI

BORÇLAR KANUNU: E. Kira bedeli I. Genel olarak MADDE 343- Kira sözleşmelerinde kira bedelinin belirlenmesi dışında, kiracı aleyhine değişiklik yapılamaz. II. Belirlenmesi MADDE 344 – Tarafların yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak kira bedeline ilişkin anlaşmaları, bir önceki kira yılında üretici fiyat endeksindeki artış oranını geçmemek
Read More

..::: ⬛ VERGİ USÜL KANUNA MUHALEFET SUÇU

YARGITAY11. CEZA DAİRESİEsas Numarası: 2012/27060Karar Numarası: 2014/9819Karar Tarihi: 21.05.2014 VERGİ USUL KANUNUNA MUHALEFET SUÇUHÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASIVERGİ KAÇAKÇILIĞI SUÇLARINDA VERGİ ZİYAININ VARLIĞI SUÇUN UNSURU OLMAKTAN ÇIKARILMIŞ DEFTER VE BELGELERİ GİZLEME HALİNDE SUÇUN OLUŞTUĞU HÜKME BAĞLANMIŞTIR ÖZETİ: somut bir zararın varlığına ilişkin bir tespitte
Read More

..::: ⬛ RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK SUÇU (T.C.K. m.204 vd.)

RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK SUÇU (SAHTE ÇEKİ CİRO İLE KULLANMAK)Resmi belgede sahtecilik             Madde 204-(1) Bir resmi belgeyi sahte olarak düzenleyen, gerçek bir resmi belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştiren veya sahte resmi belgeyi kullanan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile
Read More

..::: ⬛ PARADA SAHTECİLİK SUÇU (T.CK.m.197)

Parada sahtecilik             Madde 197-(1) Memlekette veya yabancı ülkelerde kanunen tedavülde bulunan parayı, sahte olarak üreten, ülkeye sokan, nakleden, muhafaza eden veya tedavüle koyan kişi,iki yıldan oniki yıla kadar hapis ve onbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.             (2) Sahte
Read More

..::: ⬛ KONUTTA HAKSIZ İŞGALCİNİN TAHLİYESİ

Kira ilişkisi olmaksızın bir meskende malikinin rızası olmadan oturan kimse haksız işgalci konumundadır. Kira ilişkisi varsa ihtiyaç nedeniyle, kira sözleşmesinin sona ermesi veya kira bedellerinin ödenmemesi nedeniyle tahliye ayrı bir konudur. Kira sözleşmesi kiracı ile kiraya veren hukuka uygun olarak, karşılıklı irade açıklamaları
Read More

..::: ⬛ SGK YURTDIŞI EMEKLİLİK BORÇLANMASI

Yurtdışında yaşayan T.C. vatandaşları ya da çifte vatandaşlar için Türkiye’de emekli olmak için yurtdışında çalışılan süre ve ikamet edilen sürelere ait prim borcunu yatırarak eksik primleri tamamlama imkanı bulunmaktadır. Daha önce izinli olarak Türk vatandaşlığından çıkıp başka bir ülke vatandaşlığına giren mavi kart
Read More

..::: ⬛ BOŞANAN KADININ EVLENME İZNİ

Evlenmek için iki durumda mahkemeden izin almak gereklidir. 1.Boşanmış kadının boşanma kararının kesinleşmesinden itibaren 300 günlük sürede yeniden evlenmek istemesi,2.Onaltı yaşını doldurmuş ancak onsekiz yaşından gün almamış kişinin evlenmek istemesi Kesin olmayan evlenme engellerinden herhangi biri bulunursa evlenme memuru evliliği gerçekleştirmez; ancak her
Read More