..::: ⬛ ÇEK İPTAL DAVASI

Çeki herhangi bir nedenle kaybeden, çaldıran veya tahrif eden (çamaşır makinesinde yıkama vb.) ödeme yasağı ve çekin iptaline ilişkin ticaret mahkemesinde dava açmalıdır. Bu davayı açmak için yetkili hamil olunması gerekir. Keşideci bu davayı açamaz.  Dava hasımsız olarak açılır. Mahkeme sunulan bilgi
Read More

..::: ⬛ VERASET İLAMI (Mirasçılık Belgesi)

Bir kişinin ölümü üzerine mirasçılarının kim olduğunun ve miras paylarının belirlenmesi için noter veya sulh hukuk mahkemesine bizzat mirasçılar veya avukatının talebi ile mirasçılık belgesi alınmalıdır. Sulh hukuk mahkemesince veya noter tarafından verilen mirasçılar ve mirasçıların tereke üzerindeki pay sahipliği oranını gösteren
Read More

..::: ⬛ YASAL MİRAS PAYLAŞIMI

Bir kişinin ölümü ile geride bıraktığı malvarlığı yasal ve varsa atanmış mirasçılara intikal eder. Tabii bunun için mirasçıların kendi aralarında anlaşıp taşınmaz ise tapuda tescil yaptırmaları ya da izale-i şuyu (ortaklığın giderilmesi) davası açarak mahkemeden miras paylaşımı yapılmasını istemeleri gerekir. Yasal mirasçılar, bu
Read More