..::: ⬛ TRAFİK PARA CEZASINA İTİRAZ

TRAFİK İDARİ PARA CEZA TUTANAĞI İPTALİ  Trafik para cezalarına itirazlar Sulh Ceza Hakimliği‘ne yapılmaktadır.  Yetkili sulh ceza, ceza tutanağını düzenleyen birimin(yani görevlinin)bağlı olduğu yer sulh ceza hakimliğidir. Örneğin; Bakırköy, Bahçelievler, Esenler, Güngören, Zeytinburnu, Bağcılar ilçeleri için Bakırköy Sulh Ceza Hakimlikleri yetkilidir. Trafik para cezası Kabahatler
Read More

..::: ⬛ İNŞAATÇI ALACAĞI İPOTEK TESCİLİ

İnşaat sektörü ülkemizde halen en fazla istihdam sağlanan sektörlerdendir. Bu sektörde iş yapan müteahhit, kalfa, işçi, taşeron alacaklarını garanti altına almak için ilgili taşınmaz üzerinde ipotek tescili yaptırmak ve alacağı ödenmediği takdirde ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla icra takibi yaparak alacağını elde etmek
Read More

..::: ⬛ YAŞ DÜZELTME – SGK EMEKLİLİK AYLIĞI BAĞLANMASI

      Ulaşım imkanları, ekonomik sebepler, yeterli bilgilendirme yapılmaması vb. nedenlerde bazı yeni doğan çocukların nüfusa kaydı zamanında yapılmamış, para cezası vs. nedenlerle doğum tarihleri gerçek doğum tarihiyle uyumlu olmayacak şekilde birkaç ay ya da birkaç yıl sonra nüfusa yanlış doğum tarihleri
Read More

..::: ⬛ MESKENDEKİ KİRACININ TAHLİYESİ

KİRA BEDELİNİ ÖDEMEYEN  KİRACININ TAHLİYESİ Kiracının tahliyesi sebeplerinden kira bedelinin ödenmemesi nedeniyle ilamsız tahliye bu bahiste incelenecektir.Yazılı bir kira sözleşmesine dayalı ya da yazılı sözleşme olmadan kiraladığı taşınmazın kira bedelini ödemeyen kiracıyı çıkarmak için ilamsız tahliye yoluna başvurabilir. Kira sözleşmesinde aidat vb.
Read More

..::: ⬛ VERASET İLAMI (Mirasçılık Belgesi)

Bir kişinin ölümü üzerine mirasçılarının kim olduğunun ve miras paylarının belirlenmesi için noter veya sulh hukuk mahkemesine bizzat mirasçılar veya avukatının talebi ile mirasçılık belgesi alınmalıdır. Sulh hukuk mahkemesince veya noter tarafından verilen mirasçılar ve mirasçıların tereke üzerindeki pay sahipliği oranını gösteren
Read More

..::: ⬛ ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASI

Evlilik nikah memuru huzurunda gerçekleşmek zorunda olup, boşanma ise ancak mahkeme kararı ile mümkündür. Her iki taraf da boşanmaya kesin olarak karar vermişse tarafların anlaşarak boşanması dava sürecini kısaltacak ve ileriye dönük kalıcı husumetlerin de önüne geçilmiş olacaktır. Bu nedenle özellikle ortak
Read More

..::: ⬛ SAVURGAN EŞE VASİ ATANMASI VE KISITLAMA

Farklı sebeplerle daha çok erkeklerin ailenin geçimi ile yeterince ilgilenmediği, malvarlığını kumar, sevgili ve lüks tüketim için bir bir elden çıkardığı durumlarda diğer eş bunu önlemek için hukuk çerçevesinde müdahale edebilir mi?Kanunda ”Savurganlığı, alkol veya uyuşturucu madde bağımlılığı, kötü yaşama tarzı veya
Read More

..::: ⬛ KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ

Arsa sahibi ya da eskiyen bir binanın daire sahipleri ile inşaat şirketi veya müteahhit arasında arsa sahibinin belirli oranda taşınmaz hissesini ve yapılacak binadaki bağımsız bölümleri devretmeyi taahhüt ettiği, buna karşın müteahhidin masrafları ve malzemeyi kendisi karşılayarak başkasının arsası üzerinde bina yapmayı
Read More