..::: ⬛ YABANCILAR İÇİN İKAMET İZNİ, ÇALIŞMA İZNİ, VİZE VE

YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUNU Kanun Numarası                          : 6458 Kabul Tarihi                                  : 4/4/2013 Yayımlandığı R.Gazete                 : Tarih: 11/4/2013     Sayı :  28615           Yayımlandığı Düstur                   : Tertip : 5             Cilt : 53 BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Geri Gönderme Yasağı
Read More

..::: ⬛ NAFAKAYI ÖDEMEME SUÇU (İ.İ.K. m.344)

NAFAKAYA İLİŞKİN KARARLARA UYMAYANLARIN CEZASI İİK m.344: ”(Değişik madde: 18/02/1965 – 538/136 md.;Değişik madde: 31/05/2005-5358 S.K./15.mad) Nafakaya ilişkin kararların gereğini yerine getirmeyen borçlunun, alacaklının şikâyeti üzerine, üç aya kadar tazyik hapsine karar verilir. Hapsin tatbikine başlandıktan sonra kararın gereği yerine getirilirse, borçlu
Read More

..::: ⬛ AD, SOYAD DEĞİŞİKLİĞİ

Haklı sebeplerin bulunması halinde dava yoluyla isim veya soyisim değiştirilebilir. Dava açılmadan nüfus müdürlüğüne başvuru ile değişiklik yapılmamaktadır. Yine ad soyad değişmekle kimlik numarası değişmez. Kimlik numaranızdan devlet ya da banka vb. kurumlardaki geçmiş kayıtlarınız bulunabilir.  Haklı sebep olarak kabul edilebilecek haller
Read More

..::: ⬛ SULH CEZA TUTUKLAMA KARARINA İTİRAZ

C.M.K. Tutuklama nedenleri Madde 100 –  (1) Kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin ve bir tutuklama nedeninin bulunması halinde, şüpheli veya sanık hakkında tutuklama kararı verilebilir. İşin önemi, verilmesi beklenen ceza veya güvenlik tedbiri ile ölçülü olmaması halinde, tutuklama kararı verilemez.(1)
Read More

..::: ⬛ DAVA HARÇ VE MASRAFI HESAPLAMA – 2019

Aşağıdaki linkten yaklaşık dava masrafı hesaplaması yapabilirsiniz. Davanızı mutlaka başından itibaren bir avukatla takip etmeniz sizin yararınıza olacaktır. Dava masraf ve harçları ödeyecek ve kendinizi bir avukatla temsil ettirebilecek maddi durumunuz yoksa dava dilekçenizi adli yardım talepli hazırlayabilir ya da bulunduğunuz ilin
Read More

..::: ⬛ SAVCILIK KARARINA İTİRAZ

CMK 172: KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA DAİR KARAR  (1) Cumhuriyet savcısı, soruşturma evresi sonunda, kamu davasının açılması için yeterli şüphe oluşturacak delil elde edilememesi veya kovuşturma olanağının bulunmaması hâllerinde kovuşturmaya yer olmadığına karar verir. Bu karar, suçtan zarar gören ile önceden ifadesi alınmış veya sorguya
Read More

..::: ⬛ TERK NEDENİYLE BOŞANMA DAVASI

4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 164.maddesinde boşanma nedenlerinden “Terk” düzenlenmiş olup, maddede; “Eşlerden biri, evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemek maksadıyla diğerini terk ettiği veya haklı bir sebep olmadan ortak konuta dönmediği takdirde ayrılık, en az altı ay sürmüş ve bu durum
Read More

..::: ⬛ DENETİMLİ SERBESTLİK YÖNETMELİĞİ

Resmi Gazete Tarihi: 05.03.2013                                                                                                          Resmi Gazete Sayısı: 28578 DENETİMLİ SERBESTLİK HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığı, denetimli serbestlik müdürlükleri, Denetimli Serbestlik Hizmetleri Danışma
Read More

..::: ⬛ TRAFİK PARA CEZASINA İTİRAZ

TRAFİK İDARİ PARA CEZA TUTANAĞI İPTALİ  Trafik para cezalarına itirazlar Sulh Ceza Hakimliği‘ne yapılmaktadır.  Yetkili sulh ceza, ceza tutanağını düzenleyen birimin(yani görevlinin)bağlı olduğu yer sulh ceza hakimliğidir. Örneğin; Bakırköy, Bahçelievler, Esenler, Güngören, Zeytinburnu, Bağcılar ilçeleri için Bakırköy Sulh Ceza Hakimlikleri yetkilidir. Trafik para cezası Kabahatler
Read More

..::: ⬛ SGK YURTDIŞI EMEKLİLİK BORÇLANMASI

Yurtdışında yaşayan T.C. vatandaşları ya da çifte vatandaşlar için Türkiye’de emekli olmak için yurtdışında çalışılan süre ve ikamet edilen sürelere ait prim borcunu yatırarak eksik primleri tamamlama imkanı bulunmaktadır. Daha önce izinli olarak Türk vatandaşlığından çıkıp başka bir ülke vatandaşlığına giren mavi kart
Read More