..::: ⬛ TURKISH CITIZENSHIP PROPERTY INVESTMENT

KONUT ALAN YABANCIYA TÜRK VATANDAŞLIĞI  شهروندی ترکیه با سرمایه گذاری مالکیت TURKISH CITIZENSHIP BY ISTANBUL PROPERTY INVESTMENT الجنسية التركية عن طريق الاستثمار في العقارات Türkiye’de değeri 250.000 dolar ve üzeri (birden fazla konut alındıysa birlikte) konut satın alan ve 3 yıl işbu
Read More

..::: ⬛ İMAR BARIŞI YÖNETMELİĞİ

6 Haziran 2018 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 30443 TEBLİĞ Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YAPI KAYIT BELGESİ VERİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Usul ve Esasların amacı; 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununun geçici 16 ncımaddesi uyarınca Yapı
Read More