..::: ⬛ İMAR BARIŞI YÖNETMELİĞİ

6 Haziran 2018 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 30443 TEBLİĞ Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YAPI KAYIT BELGESİ VERİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Usul ve Esasların amacı; 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununun geçici 16 ncımaddesi uyarınca Yapı
Read More

..::: ⬛ İNŞAATÇI ALACAĞI İPOTEK TESCİLİ

İnşaat sektörü ülkemizde halen en fazla istihdam sağlanan sektörlerdendir. Bu sektörde iş yapan müteahhit, kalfa, işçi, taşeron alacaklarını garanti altına almak için ilgili taşınmaz üzerinde ipotek tescili yaptırmak ve alacağı ödenmediği takdirde ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla icra takibi yaparak alacağını elde etmek
Read More