..::: ⬛ AD, SOYAD DEĞİŞİKLİĞİ

Haklı sebeplerin bulunması halinde dava yoluyla isim veya soyisim değiştirilebilir. Dava açılmadan nüfus müdürlüğüne başvuru ile değişiklik yapılmamaktadır. Yine ad soyad değişmekle kimlik numarası değişmez. Kimlik numaranızdan devlet ya da banka vb. kurumlardaki geçmiş kayıtlarınız bulunabilir.  Haklı sebep olarak kabul edilebilecek haller
Read More

..::: ⬛ EVLİLİK SÖZLEŞMESİ

Evlilik sözleşmesi, evlilik protokolü, mal ayrılığı sözleşmesi olarak da adlandırılabilir.Medeni kanuna göre eşler aralarında sözleşme ile bir mal rejimi belirlememişse edinilmiş mallara katılma rejimini kabul ettikleri varsayılır. Edinilmiş mallara katılma rejiminde eşler evlilik birliği içinde edindikleri tüm malları eşit olarak bölüşürler.Eşler edinilmiş
Read More

..::: ⬛ YENİ DAİREDEKİ KİRACININ TAHLİYESİ

YENİ DAİREDEKİ KİRACININ TAHLİYESİ Bir taşınmazı devralan yeni malik taşınmazda kiracı varsa kiracıyı nasıl çıkaracaktır? >> Yeni Malikin İzleyeceği YolGayrimenkul satın alan kişi bu yeri kendisinin ve yasada sayılan yakınlarının ihtiyacı için kullanacak ise bu durumda satın almadan itibaren bir ay içinde kiracıya ihtarname
Read More

..::: ⬛ TAPUDAN İPOTEĞİN SİLİNMESİ

TAPUDAN MESKEN ÜZERİNDEKİ İPOTEĞİN SİLİNMESİ Son yıllarda ipotekli konut satışı önemli ölçüde artmıştır. Banka adına konulan ipoteğin kaldırılması için ipoteğe ilişkin mevcut borçların tamamının ödenmiş olması gerekir.  Banka alacağı ödenmişse bankaya müracaatla ipotek fek yazısı alarak ya da banka avukatıyla birlikte tapuya giderek
Read More

..::: ⬛ VERASET İLAMI (Mirasçılık Belgesi)

Bir kişinin ölümü üzerine mirasçılarının kim olduğunun ve miras paylarının belirlenmesi için noter veya sulh hukuk mahkemesine bizzat mirasçılar veya avukatının talebi ile mirasçılık belgesi alınmalıdır. Sulh hukuk mahkemesince veya noter tarafından verilen mirasçılar ve mirasçıların tereke üzerindeki pay sahipliği oranını gösteren
Read More

..::: ⬛ YASAL MİRAS PAYLAŞIMI

Bir kişinin ölümü ile geride bıraktığı malvarlığı yasal ve varsa atanmış mirasçılara intikal eder. Tabii bunun için mirasçıların kendi aralarında anlaşıp taşınmaz ise tapuda tescil yaptırmaları ya da izale-i şuyu (ortaklığın giderilmesi) davası açarak mahkemeden miras paylaşımı yapılmasını istemeleri gerekir. Yasal mirasçılar, bu
Read More

..::: ⬛ MAAŞ ÜZERİNDEKİ HACİZİN İPTALİ

MAAŞ HACZİNİN KALDIRILMASI Maaşınız sizin ve ailenizin geçimi için yeterli değilse ya da geçim sıkıntısı yaşadığınız halde icradan maaşınızın 1/4’üne haciz konulmuşsa bundan kurtuluş var mıdır?  Borçlu hakkında icra takibinden sonra da borç ödenmeyince şahsın araç, taşınmaz ve ssk bilgileri araştırması yapılmakta
Read More