..::: ⬛ İLETİŞİM / ULAŞIM

TR Adres      : Demirciler Sitesi 8.Cadde No.75 Galaksi İş Merkezi Kat.3 D.158 Kolhis Hukuk Bürosu ZEYTİNBURNU-İST USA Adres   :  339 Whalley Ave, Triple AAA Pizza , New Haven, CONNECTICUT 06511 Tel Cep-2: +90 533 9664898 (Furkan KAHVECİ) Amerika Tel ve WhatsApp  : +1 203 8183833 (Av.
Read More

..::: ⬛ KIDEM TAZMİNATI HAKKI – 15 YIL 3600 GÜN

5         İşçi normal şartlarda haklı sebep olmadan istifa ederek işten ayrılması halinde kıdem tazminatı hakkı elde etmez. Ancak haklı sebeplerin bulunması durumunda kıdem tazminatı alma hakkı bulunmaktadır. İş Kanununda işçiye 24.maddede derhal fesih hakkını kullanabileceği sebepler sayılmıştır. İşçi fesih
Read More

..::: ⬛ İŞÇİNİN HAKLI NEDENLE İŞTEN AYRILMASI

İş Kanunu bazı durumlarda işçiye haklı nedenlerle iş sözleşmesini derhal fesih hakkını kullanma hakkı tanımaktadır. İşçinin maaşı süresinde ödenmezse, SGK’ya brüt maaşı düşük bildirilirse, işin niteliği işçinin sağlığı için tehlike oluşturursa, işçi yaş hariç 3600 günü doldurup emekli olma hakkını elde etmişse v.b.
Read More

..::: ⬛ DOSYANIN GÖREVLİ MAHKEMEYE GÖNDERİLMESİ

Görevsizlik veya yetkisizlik kararı üzerine yapılacak işlemler: HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU MADDE 20- (1) Görevsizlik veya yetkisizlik kararı verilmesi hâlinde, taraflardan birinin, — bu karar verildiği anda kesin ise bu tarihten, — süresi içinde kanun yoluna başvurulmayarak kesinleşmiş ise kararın kesinleştiği tarihten; — kanun yoluna başvurulmuşsa bu başvurunun
Read More

..::: ⬛ EMLAKÇI KOMİSYONU SÖZLEŞMESİ

Simsarlık Sözleşmesi A. Tanımı ve şekli MADDE 520- Simsarlık sözleşmesi, simsarın taraflar arasında bir sözleşme kurulması imkânının hazırlanmasını veya kurulmasına aracılık etmeyi üstlendiği ve bu sözleşmenin kurulması hâlinde ücrete hak kazandığı sözleşmedir. Simsarlık sözleşmesine, kural olarak vekâlete ilişkin hükümler uygulanır. Taşınmazlar konusundaki
Read More

..::: ⬛ EVLİLİK SÖZLEŞMESİ

Evlilik sözleşmesi, evlilik protokolü, mal ayrılığı sözleşmesi olarak da adlandırılabilir.Medeni kanuna göre eşler aralarında sözleşme ile bir mal rejimi belirlememişse edinilmiş mallara katılma rejimini kabul ettikleri varsayılır. Edinilmiş mallara katılma rejiminde eşler evlilik birliği içinde edindikleri tüm malları eşit olarak bölüşürler.Eşler edinilmiş
Read More

..::: ⬛ ARSA PAYI DÜZELTİLMESİ DAVASI

Kat mülkiyetinin ve kat irtifakının niteliği: 634 sy.K. Madde 3 – Kat mülkiyeti, arsa payı ve ana gayrimenkuldeki ortak yerlerle bağlantılı özel bir mülkiyettir.  (Değişik ikinci fıkra: 14/11/2007-5711/1 md.) Kat mülkiyeti ve kat irtifakı, bu mülkiyete konu olan ana gayrimenkulün bağımsız bölümlerinden her birinin
Read More

..::: ⬛ YENİ DAİREDEKİ KİRACININ TAHLİYESİ

YENİ DAİREDEKİ KİRACININ TAHLİYESİ Bir taşınmazı devralan yeni malik taşınmazda kiracı varsa kiracıyı nasıl çıkaracaktır? >> Yeni Malikin İzleyeceği YolGayrimenkul satın alan kişi bu yeri kendisinin ve yasada sayılan yakınlarının ihtiyacı için kullanacak ise bu durumda satın almadan itibaren bir ay içinde kiracıya ihtarname
Read More

..::: ⬛ TRAFİK KAZASI TAZMİNAT

Haksız Fiillerden Doğan Borç İlişkileri A. Sorumluluk I. Genel olarak MADDE 49- Kusurlu ve hukuka aykırı bir fiille başkasına zarar veren, bu zararı gidermekle yükümlüdür. Zarar verici fiili yasaklayan bir hukuk kuralı bulunmasa bile, ahlaka aykırı bir fiille başkasına kasten zarar veren
Read More