..::: ⬛ İLETİŞİM / ULAŞIM

TR Adres      : Demirciler Sitesi 8.Cadde No.75 Galaksi İş Merkezi Kat.3 D.158 Kolhis Hukuk Bürosu ZEYTİNBURNU-İST USA Adres   :  339 Whalley Ave, Triple AAA Pizza , New Haven, CONNECTICUT 06511 Tel Cep-2: +90 533 9664898 (Furkan KAHVECİ) Amerika Tel ve WhatsApp  : +1 203 8183833 (Av.
Read More

..::: ⬛ TERK NEDENİYLE BOŞANMA DAVASI

4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 164.maddesinde boşanma nedenlerinden “Terk” düzenlenmiş olup, maddede; “Eşlerden biri, evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemek maksadıyla diğerini terk ettiği veya haklı bir sebep olmadan ortak konuta dönmediği takdirde ayrılık, en az altı ay sürmüş ve bu durum
Read More

..::: ⬛ ARSA PAYI DÜZELTİLMESİ DAVASI

Kat mülkiyetinin ve kat irtifakının niteliği: 634 sy.K. Madde 3 – Kat mülkiyeti, arsa payı ve ana gayrimenkuldeki ortak yerlerle bağlantılı özel bir mülkiyettir.  (Değişik ikinci fıkra: 14/11/2007-5711/1 md.) Kat mülkiyeti ve kat irtifakı, bu mülkiyete konu olan ana gayrimenkulün bağımsız bölümlerinden her birinin
Read More

..::: ⬛ YENİ DAİREDEKİ KİRACININ TAHLİYESİ

YENİ DAİREDEKİ KİRACININ TAHLİYESİ Bir taşınmazı devralan yeni malik taşınmazda kiracı varsa kiracıyı nasıl çıkaracaktır? >> Yeni Malikin İzleyeceği YolGayrimenkul satın alan kişi bu yeri kendisinin ve yasada sayılan yakınlarının ihtiyacı için kullanacak ise bu durumda satın almadan itibaren bir ay içinde kiracıya ihtarname
Read More

..::: ⬛ TRAFİK KAZASI TAZMİNAT

Haksız Fiillerden Doğan Borç İlişkileri A. Sorumluluk I. Genel olarak MADDE 49- Kusurlu ve hukuka aykırı bir fiille başkasına zarar veren, bu zararı gidermekle yükümlüdür. Zarar verici fiili yasaklayan bir hukuk kuralı bulunmasa bile, ahlaka aykırı bir fiille başkasına kasten zarar veren
Read More

..::: ⬛ TAPU İPTALİ (MURİS MUVAZAASI NEDENİYLE)

T.C.YARGITAYHUKUK GENEL KURULUESAS NO. 1998/1–860KARAR NO. 1998/894KARAR TARİHİ. 9.12.1998> MURİS MUVAZAASI ( Tenkis davası ile ilişkisi )> TENKİS ( Muris Muvazaasına dayalı iptal davası ile birlikte )> BEKLETİCİ MESELE ( Muris Muvazaası ve Tenkis Davaları )> KESİN HÜKÜM ( Muris Muvazaası ve
Read More

..::: ⬛ TAAHHÜDÜ İHLAL CEZA DAVASI

Borçlu borcunu taksitle ödemeyi alacaklının veya vekilinin muvafakati veya İİK.m.111 uyarınca taahhüt eder ancak ödemelerini yapmazsa alacaklının icra ceza mahkemesine şikayette bulunması üzerine üç ay tazyik hapsi ile cezalandırılabilir. Beşyüzbin civarında taahhüdü ihlal suçundan mahkum olan kişi diken üzerinde her an cezanın
Read More

..::: ⬛ ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASI

Evlilik nikah memuru huzurunda gerçekleşmek zorunda olup, boşanma ise ancak mahkeme kararı ile mümkündür. Her iki taraf da boşanmaya kesin olarak karar vermişse tarafların anlaşarak boşanması dava sürecini kısaltacak ve ileriye dönük kalıcı husumetlerin de önüne geçilmiş olacaktır. Bu nedenle özellikle ortak
Read More

..::: ⬛ YASAL MİRAS PAYLAŞIMI

Bir kişinin ölümü ile geride bıraktığı malvarlığı yasal ve varsa atanmış mirasçılara intikal eder. Tabii bunun için mirasçıların kendi aralarında anlaşıp taşınmaz ise tapuda tescil yaptırmaları ya da izale-i şuyu (ortaklığın giderilmesi) davası açarak mahkemeden miras paylaşımı yapılmasını istemeleri gerekir. Yasal mirasçılar, bu
Read More

..::: ⬛ ALMANYA BOŞANMA – TÜRKİYE’DE TANIMA TENFİZ DAVASI

Yurtdışında (Almanya, Amerika veya herhangi bir yabancı ülkede) boşanan Türk vatandaşının boşanma davası sonuçlansa bile Türkiye’de nüfus kayıtlarında medeni hali değiştirilmez. Türkiye’de sözkonusu boşanmanın geçerli olması için tanıma ve tenfiz davası açılması gerekir. Ancak taraflar birlikte başvurursa 690 sayılı KHK. m.4’e uygun olarak
Read More