..::: ⬛ YENİ DAİREDEKİ KİRACININ TAHLİYESİ

YENİ DAİREDEKİ KİRACININ TAHLİYESİ Bir taşınmazı devralan yeni malik taşınmazda kiracı varsa kiracıyı nasıl çıkaracaktır? >> Yeni Malikin İzleyeceği YolGayrimenkul satın alan kişi bu yeri kendisinin ve yasada sayılan yakınlarının ihtiyacı için kullanacak ise bu durumda satın almadan itibaren bir ay içinde kiracıya ihtarname
Read More

..::: ⬛ TAPUDAN İPOTEĞİN SİLİNMESİ

TAPUDAN MESKEN ÜZERİNDEKİ İPOTEĞİN SİLİNMESİ Son yıllarda ipotekli konut satışı önemli ölçüde artmıştır. Banka adına konulan ipoteğin kaldırılması için ipoteğe ilişkin mevcut borçların tamamının ödenmiş olması gerekir.  Banka alacağı ödenmişse bankaya müracaatla ipotek fek yazısı alarak ya da banka avukatıyla birlikte tapuya giderek
Read More

..::: ⬛ KONUTTA HAKSIZ İŞGALCİNİN TAHLİYESİ

Kira ilişkisi olmaksızın bir meskende malikinin rızası olmadan oturan kimse haksız işgalci konumundadır. Kira ilişkisi varsa ihtiyaç nedeniyle, kira sözleşmesinin sona ermesi veya kira bedellerinin ödenmemesi nedeniyle tahliye ayrı bir konudur. Kira sözleşmesi kiracı ile kiraya veren hukuka uygun olarak, karşılıklı irade açıklamaları
Read More

..::: ⬛ MESKENDEKİ KİRACININ TAHLİYESİ

KİRA BEDELİNİ ÖDEMEYEN  KİRACININ TAHLİYESİ Kiracının tahliyesi sebeplerinden kira bedelinin ödenmemesi nedeniyle ilamsız tahliye bu bahiste incelenecektir.Yazılı bir kira sözleşmesine dayalı ya da yazılı sözleşme olmadan kiraladığı taşınmazın kira bedelini ödemeyen kiracıyı çıkarmak için ilamsız tahliye yoluna başvurabilir. Kira sözleşmesinde aidat vb.
Read More

..::: ⬛ MİRAS ORTAKLIĞININ GİDERİLMESİ (İZALE-İ ŞUYU)

Miras ortaklığı paylı mülkiyet türlerinden elbirliği ile mülkiyet içinde yer almaktadır ki, söz konusu ortaklık, mirasçılar arasında miras bırakanın ölümü olayının gerçekleşmesiyle birlikte, kendiliğinden doğmaktadır. Miras bırakanın ölümü ile birlikte mal varlığı mirasçılara geçmektedir. Miras ortaklığının özelliği; ortaklıkta bölünmüş paylar bulunmamakla birlikte, ortakların eşya
Read More

..::: ⬛ YASAL MİRAS PAYLAŞIMI

Bir kişinin ölümü ile geride bıraktığı malvarlığı yasal ve varsa atanmış mirasçılara intikal eder. Tabii bunun için mirasçıların kendi aralarında anlaşıp taşınmaz ise tapuda tescil yaptırmaları ya da izale-i şuyu (ortaklığın giderilmesi) davası açarak mahkemeden miras paylaşımı yapılmasını istemeleri gerekir. Yasal mirasçılar, bu
Read More