..::: ⬛ NAFAKANIN KALDIRILMASI DAVASI

Yoksulluk nafakası borçlusu boşanmadan sonra ömür boyu nafaka ödeme yükümlülüğü altındadır. Ancak bazı durumlarda mahkeme kararı ile nafakanın kaldırılması ya da miktarın azaltılması mümkündür. Nafaka, alacaklı tarafın yeniden evlenmesi ya da taraflardan birinin ölümü halinde kendiliğinden kalkar.Nafaka alacaklısı tarafın;– evlenme olmaksızın fiilen evliymiş
Read More