..::: ⬛ İCRA TAKİBİNE İTİRAZ

İLAMSIZ İCRA – ÖRNEK 7 ÖDEME EMRİNE İTİRAZ   İlamsız icra; genel haciz yolu, kambiyo senetlerine dayanan haciz yolu ve kiralanan taşınmazların tahliyesi olarak üç kategoride incelenebilir. Genel haciz yoluna ilişkin bilgi verilmekte olup diğer ilamsız icra yolları bu makalenin kapsamı dışındadır.
Read More