DEPORT KARARI VE İPTALİ

Deport  süreci, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun(YUKK) 52 – 60 maddeleri arasında düzenlenmiştir. YUKK’nun 54. maddesinde düzenlenen sebepleri ihlal edenler hakkında uygulanır. Deport  Kararı Kimler Hakkında Alınır? Kanunun 54. maddesinde yer alan durumlardan birinin oluşması halinde, YUKK’nun 55. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla,
Read More

DS-260 Formunun Doldurulması

  DS-260 Formunun Doldurulması Hata yapmak için yeterli zaman yok.!   Instructions for completing the Online Application for Immigrant Visa Application and Alien Registration: Provide true and complete answers to all questions you are asked. Failure to provide an answer to a
Read More