..::: ⬛ UZLAŞMA OLABİLECEK SUÇLAR

Türk Ceza Kanunu Uzlaşma Kapsamına Giren Suçlar: Kasten Yaralama Suçu (TCK m. 86, 3.fıkra hariç) Kasten Yaralamanın İhmali Davranışla İşlenmesi (TCK m. 88) Taksirle Yaralama Suçu (TCK m. 89) Malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratacağından veya sair bir kötülük edeceğinden bahisle tehdit (TCK m. 106) Tehdit Suçu
Read More