..::: ⬛ HAKSIZ TUTUKLAMA TAZMİNAT DAVASI

Tazminat istemi C.M.K.Madde 141 –(1) Suç soruşturması veya kovuşturması sırasında; a) Kanunlarda belirtilen koşullar dışında yakalanan, tutuklanan veya tutukluluğunun devamına karar verilen, b) Kanunî gözaltı süresi içinde hâkim önüne çıkarılmayan, c) Kanunî hakları hatırlatılmadan veya hatırlatılan haklarından yararlandırılma isteği yerine getirilmeden tutuklanan,
Read More

..::: ⬛ TRAFİK KAZASI TAZMİNAT

Haksız Fiillerden Doğan Borç İlişkileri A. Sorumluluk I. Genel olarak MADDE 49- Kusurlu ve hukuka aykırı bir fiille başkasına zarar veren, bu zararı gidermekle yükümlüdür. Zarar verici fiili yasaklayan bir hukuk kuralı bulunmasa bile, ahlaka aykırı bir fiille başkasına kasten zarar veren
Read More

..::: ⬛ SGK YURTDIŞI EMEKLİLİK BORÇLANMASI

Yurtdışında yaşayan T.C. vatandaşları ya da çifte vatandaşlar için Türkiye’de emekli olmak için yurtdışında çalışılan süre ve ikamet edilen sürelere ait prim borcunu yatırarak eksik primleri tamamlama imkanı bulunmaktadır. Daha önce izinli olarak Türk vatandaşlığından çıkıp başka bir ülke vatandaşlığına giren mavi kart
Read More