..::: ⬛ KONUTTA HAKSIZ İŞGALCİNİN TAHLİYESİ

Kira ilişkisi olmaksızın bir meskende malikinin rızası olmadan oturan kimse haksız işgalci konumundadır. Kira ilişkisi varsa ihtiyaç nedeniyle, kira sözleşmesinin sona ermesi veya kira bedellerinin ödenmemesi nedeniyle tahliye ayrı bir konudur. Kira sözleşmesi kiracı ile kiraya veren hukuka uygun olarak, karşılıklı irade açıklamaları
Read More

..::: ⬛ BAKIRKÖY İCRA MÜDÜRLÜKLERİ İBAN NUMARALARI

Bakırköy 1. İcra Müdürlüğü TR 6700 0150 0158 0072 9049 8754VERGİ NO: BAKIRKÖY V.D.1320067729_______________________________Bakırköy 2. İcra MüdürlüğüTR 5200 0150 0158 0072 9049 8830VERGİ NO: BAKIRKÖY V.D.1320067786________________________________Bakırköy 3. İcra Müdürlüğü  TR 0600 0150 0158 0072 9049 8882VERGİ NO: BAKIRKÖY V.D.1320068752________________________________Bakırköy 4. İcra MüdürlüğüTR 1700 0150 0158 0072
Read More

..::: ⬛ İCRA TAKİBİNE İTİRAZ

İLAMSIZ İCRA – ÖRNEK 7 ÖDEME EMRİNE İTİRAZ   İlamsız icra; genel haciz yolu, kambiyo senetlerine dayanan haciz yolu ve kiralanan taşınmazların tahliyesi olarak üç kategoride incelenebilir. Genel haciz yoluna ilişkin bilgi verilmekte olup diğer ilamsız icra yolları bu makalenin kapsamı dışındadır.
Read More