..::: ⬛ NAFAKAYI ÖDEMEME SUÇU (İ.İ.K. m.344)

NAFAKAYA İLİŞKİN KARARLARA UYMAYANLARIN CEZASI İİK m.344: ”(Değişik madde: 18/02/1965 – 538/136 md.;Değişik madde: 31/05/2005-5358 S.K./15.mad) Nafakaya ilişkin kararların gereğini yerine getirmeyen borçlunun, alacaklının şikâyeti üzerine, üç aya kadar tazyik hapsine karar verilir. Hapsin tatbikine başlandıktan sonra kararın gereği yerine getirilirse, borçlu
Read More

..::: ⬛ VERGİ USÜL KANUNA MUHALEFET SUÇU

YARGITAY11. CEZA DAİRESİEsas Numarası: 2012/27060Karar Numarası: 2014/9819Karar Tarihi: 21.05.2014 VERGİ USUL KANUNUNA MUHALEFET SUÇUHÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASIVERGİ KAÇAKÇILIĞI SUÇLARINDA VERGİ ZİYAININ VARLIĞI SUÇUN UNSURU OLMAKTAN ÇIKARILMIŞ DEFTER VE BELGELERİ GİZLEME HALİNDE SUÇUN OLUŞTUĞU HÜKME BAĞLANMIŞTIR ÖZETİ: somut bir zararın varlığına ilişkin bir tespitte
Read More

..::: ⬛ RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK SUÇU (T.C.K. m.204 vd.)

RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK SUÇU (SAHTE ÇEKİ CİRO İLE KULLANMAK)Resmi belgede sahtecilik             Madde 204-(1) Bir resmi belgeyi sahte olarak düzenleyen, gerçek bir resmi belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştiren veya sahte resmi belgeyi kullanan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile
Read More

..::: ⬛ PARADA SAHTECİLİK SUÇU (T.CK.m.197)

Parada sahtecilik             Madde 197-(1) Memlekette veya yabancı ülkelerde kanunen tedavülde bulunan parayı, sahte olarak üreten, ülkeye sokan, nakleden, muhafaza eden veya tedavüle koyan kişi,iki yıldan oniki yıla kadar hapis ve onbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.             (2) Sahte
Read More