..::: ⬛ TAAHHÜDÜ İHLAL CEZA DAVASI

Borçlu borcunu taksitle ödemeyi alacaklının veya vekilinin muvafakati veya İİK.m.111 uyarınca taahhüt eder ancak ödemelerini yapmazsa alacaklının icra ceza mahkemesine şikayette bulunması üzerine üç ay tazyik hapsi ile cezalandırılabilir. Beşyüzbin civarında taahhüdü ihlal suçundan mahkum olan kişi diken üzerinde her an cezanın
Read More

..::: ⬛ İCRA TAKİBİNE İTİRAZ

İLAMSIZ İCRA – ÖRNEK 7 ÖDEME EMRİNE İTİRAZ   İlamsız icra; genel haciz yolu, kambiyo senetlerine dayanan haciz yolu ve kiralanan taşınmazların tahliyesi olarak üç kategoride incelenebilir. Genel haciz yoluna ilişkin bilgi verilmekte olup diğer ilamsız icra yolları bu makalenin kapsamı dışındadır.
Read More