..::: ⬛ MİRAS ORTAKLIĞININ GİDERİLMESİ (İZALE-İ ŞUYU)

Miras ortaklığı paylı mülkiyet türlerinden elbirliği ile mülkiyet içinde yer almaktadır ki, söz konusu ortaklık, mirasçılar arasında miras bırakanın ölümü olayının gerçekleşmesiyle birlikte, kendiliğinden doğmaktadır. Miras bırakanın ölümü ile birlikte mal varlığı mirasçılara geçmektedir. Miras ortaklığının özelliği; ortaklıkta bölünmüş paylar bulunmamakla birlikte, ortakların eşya
Read More

..::: ⬛ YASAL MİRAS PAYLAŞIMI

Bir kişinin ölümü ile geride bıraktığı malvarlığı yasal ve varsa atanmış mirasçılara intikal eder. Tabii bunun için mirasçıların kendi aralarında anlaşıp taşınmaz ise tapuda tescil yaptırmaları ya da izale-i şuyu (ortaklığın giderilmesi) davası açarak mahkemeden miras paylaşımı yapılmasını istemeleri gerekir. Yasal mirasçılar, bu
Read More