..::: ⬛ MİRAS ORTAKLIĞININ GİDERİLMESİ (İZALE-İ ŞUYU)

Miras ortaklığı paylı mülkiyet türlerinden elbirliği ile mülkiyet içinde yer almaktadır ki, söz konusu ortaklık, mirasçılar arasında miras bırakanın ölümü olayının gerçekleşmesiyle birlikte, kendiliğinden doğmaktadır. Miras bırakanın ölümü ile birlikte mal varlığı mirasçılara geçmektedir. Miras ortaklığının özelliği; ortaklıkta bölünmüş paylar bulunmamakla birlikte, ortakların eşya
Read More