..::: ⬛ BÖLGE ADLİYE CEZA DAİRESİ TEMYİZ SINIRI

5271 S. CMK Temyiz MADDE 286. – [1] Bölge adliye mahkemesi ceza dairelerinin bozma dışında kalan hükümleri temyiz edilebilir. [2] Ancak; a) İlk derece mahkemelerinden verilen beş yıl veya daha az hapis cezaları ile miktarı ne olursa olsun adlî para cezalarına karşı istinaf başvurusunun esastan reddine dair bölge adliye mahkemesi kararları, b) İlk derece
Read More