..::: ⬛ VERASET İLAMI (Mirasçılık Belgesi)

Bir kişinin ölümü üzerine mirasçılarının kim olduğunun ve miras paylarının belirlenmesi için noter veya sulh hukuk mahkemesine bizzat mirasçılar veya avukatının talebi ile mirasçılık belgesi alınmalıdır. Sulh hukuk mahkemesince veya noter tarafından verilen mirasçılar ve mirasçıların tereke üzerindeki pay sahipliği oranını gösteren
Read More