..::: ⬛ ALACAKLININ HAPİS HAKKI

GENEL OLARAK HAPİS HAKKI B. Hapis hakkı I. Koşulları T.M.K. Madde 950- Alacaklı, borçluya ait olup onun rızasıyla zilyedi bulunduğu taşınırı veya kıymetli evrakı, borcun muaccel olması ve niteliği itibarıyla bu eşyanın alacak ile bağlantısı bulunması hâlinde, borç ödeninceye kadar hapsedebilir. Zilyetlik ve
Read More