..::: ⬛ PARADA SAHTECİLİK SUÇU (T.CK.m.197)

Parada sahtecilik             Madde 197-(1) Memlekette veya yabancı ülkelerde kanunen tedavülde bulunan parayı, sahte olarak üreten, ülkeye sokan, nakleden, muhafaza eden veya tedavüle koyan kişi,iki yıldan oniki yıla kadar hapis ve onbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.             (2) Sahte
Read More