..::: ⬛ ALACAKLININ HAPİS HAKKI

GENEL OLARAK HAPİS HAKKI B. Hapis hakkı I. Koşulları T.M.K. Madde 950- Alacaklı, borçluya ait olup onun rızasıyla zilyedi bulunduğu taşınırı veya kıymetli evrakı, borcun muaccel olması ve niteliği itibarıyla bu eşyanın alacak ile bağlantısı bulunması hâlinde, borç ödeninceye kadar hapsedebilir. Zilyetlik ve
Read More

..::: ⬛ SAVURGAN EŞE VASİ ATANMASI VE KISITLAMA

Farklı sebeplerle daha çok erkeklerin ailenin geçimi ile yeterince ilgilenmediği, malvarlığını kumar, sevgili ve lüks tüketim için bir bir elden çıkardığı durumlarda diğer eş bunu önlemek için hukuk çerçevesinde müdahale edebilir mi?Kanunda ”Savurganlığı, alkol veya uyuşturucu madde bağımlılığı, kötü yaşama tarzı veya
Read More