..::: ⬛ İLETİŞİM / ULAŞIM

TR Adres      : Demirciler Sitesi 8.Cadde No.75 Galaksi İş Merkezi Kat.3 D.158 Kolhis Hukuk Bürosu ZEYTİNBURNU-İST USA Adres   :  339 Whalley Ave, Triple AAA Pizza , New Haven, CONNECTICUT 06511 Tel Cep-2: +90 533 9664898 (Furkan KAHVECİ) Amerika Tel ve WhatsApp  : +1 203 8183833 (Av.
Read More

..::: ⬛ AD, SOYAD DEĞİŞİKLİĞİ

Haklı sebeplerin bulunması halinde dava yoluyla isim veya soyisim değiştirilebilir. Dava açılmadan nüfus müdürlüğüne başvuru ile değişiklik yapılmamaktadır. Yine ad soyad değişmekle kimlik numarası değişmez. Kimlik numaranızdan devlet ya da banka vb. kurumlardaki geçmiş kayıtlarınız bulunabilir.  Haklı sebep olarak kabul edilebilecek haller
Read More

..::: ⬛ KIDEM TAZMİNATI HAKKI – 15 YIL 3600 GÜN

5         İşçi normal şartlarda haklı sebep olmadan istifa ederek işten ayrılması halinde kıdem tazminatı hakkı elde etmez. Ancak haklı sebeplerin bulunması durumunda kıdem tazminatı alma hakkı bulunmaktadır. İş Kanununda işçiye 24.maddede derhal fesih hakkını kullanabileceği sebepler sayılmıştır. İşçi fesih
Read More

..::: ⬛ İŞÇİNİN HAKLI NEDENLE İŞTEN AYRILMASI

İş Kanunu bazı durumlarda işçiye haklı nedenlerle iş sözleşmesini derhal fesih hakkını kullanma hakkı tanımaktadır. İşçinin maaşı süresinde ödenmezse, SGK’ya brüt maaşı düşük bildirilirse, işin niteliği işçinin sağlığı için tehlike oluşturursa, işçi yaş hariç 3600 günü doldurup emekli olma hakkını elde etmişse v.b.
Read More

..::: ⬛ CEZA YARGILAMASININ YENİLENMESİ

Ceza Yeniden Yargılama Hukukta çareler tükenmez. Ceza davasında hapis cezası aldınız ve cezanız kesinleşti. Hakkınızda yakalama kararı var ve cezaevine gireceksiniz. Ya da denetimli serbestlikten yararlandınız ancak iki ihlal sonrası itirazlarınız da reddoldu yine cezaevi yolu gözüktü. Halen yapılabilecek bir şey var
Read More

..::: ⬛ DOSYANIN GÖREVLİ MAHKEMEYE GÖNDERİLMESİ

Görevsizlik veya yetkisizlik kararı üzerine yapılacak işlemler: HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU MADDE 20- (1) Görevsizlik veya yetkisizlik kararı verilmesi hâlinde, taraflardan birinin, — bu karar verildiği anda kesin ise bu tarihten, — süresi içinde kanun yoluna başvurulmayarak kesinleşmiş ise kararın kesinleştiği tarihten; — kanun yoluna başvurulmuşsa bu başvurunun
Read More

..::: ⬛ HAKSIZ TUTUKLAMA TAZMİNAT DAVASI

Tazminat istemi C.M.K.Madde 141 –(1) Suç soruşturması veya kovuşturması sırasında; a) Kanunlarda belirtilen koşullar dışında yakalanan, tutuklanan veya tutukluluğunun devamına karar verilen, b) Kanunî gözaltı süresi içinde hâkim önüne çıkarılmayan, c) Kanunî hakları hatırlatılmadan veya hatırlatılan haklarından yararlandırılma isteği yerine getirilmeden tutuklanan,
Read More

..::: ⬛ EMLAKÇI KOMİSYONU SÖZLEŞMESİ

Simsarlık Sözleşmesi A. Tanımı ve şekli MADDE 520- Simsarlık sözleşmesi, simsarın taraflar arasında bir sözleşme kurulması imkânının hazırlanmasını veya kurulmasına aracılık etmeyi üstlendiği ve bu sözleşmenin kurulması hâlinde ücrete hak kazandığı sözleşmedir. Simsarlık sözleşmesine, kural olarak vekâlete ilişkin hükümler uygulanır. Taşınmazlar konusundaki
Read More

..::: ⬛ EVLİLİK SÖZLEŞMESİ

Evlilik sözleşmesi, evlilik protokolü, mal ayrılığı sözleşmesi olarak da adlandırılabilir.Medeni kanuna göre eşler aralarında sözleşme ile bir mal rejimi belirlememişse edinilmiş mallara katılma rejimini kabul ettikleri varsayılır. Edinilmiş mallara katılma rejiminde eşler evlilik birliği içinde edindikleri tüm malları eşit olarak bölüşürler.Eşler edinilmiş
Read More