..::: ⬛ SAVCILIK KARARINA İTİRAZ

CMK 172: KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA DAİR KARAR  (1) Cumhuriyet savcısı, soruşturma evresi sonunda, kamu davasının açılması için yeterli şüphe oluşturacak delil elde edilememesi veya kovuşturma olanağının bulunmaması hâllerinde kovuşturmaya yer olmadığına karar verir. Bu karar, suçtan zarar gören ile önceden ifadesi alınmış veya sorguya
Read More